Israel
077-20-70-311 info@iatitravel.co.il

חבילת נופש דינמית

IATI היא אחד המערכות הנדירות שבה אתה יכול ליצור חבילות נופש דינמיות הכוללים, טיסות שכר, בתי מלון ושירותי העברות. אתה יכול ליצור חבילת הנופש שלך בהתאם לצרכים של הלקוח שלך וגם לקבל יתרון במחיר מעל סידורי נסיעה רגילים.

dynamicpac